ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
A. van Engel
Website: www.oldnewthings.nl
E-mailadres: a.engel5@chello.nl


KvK-nummer: 58306846
Btw-identificatienummer: NL001600634B31
Rekeningnummer : NL 58 INGB 0008 6556 44 t.a.v Oldnewthings

ARTIKEL 2 – DEFINITIESL
Oldnewthings is een online webwinkel in vintage tweedehands tassen en diversen welke via www.oldnewthings.nl bezocht kan worden. Oldnewthings beschikt niet over een fysieke winkel en bestellingen kunnen uitsluitend online geplaatst en per post ontvangen worden. Wij beschikken niet over een faciliteit om kleding te passen of om onze producten te etaleren.

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop www.oldnewthings.nl Door het plaatsten van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. Oldnewthings behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Oldnewthings komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden Oldnewthings gelden voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs. Oldnewthings is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

We kunnen niet garanderen dat de kleuren van de kleding op de website precies hetzelfde zijn als in werkelijkheid. Hoe de kleur wordt weergegeven kan afhangen van de instellingen op uw computer.

ARTIKEL 5 – PRIJZEN
Alle door Oldnewthings vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling wordt toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld en verschilt per land. Bestellingen echter met een aankoopbedrag van honderd euro of meer worden gratis bezorgd binnen Nederland. Oldnewthings behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.

ARTIKEL 6 – BETALINGEN
Bestellingen via de webshop kunnen op de volgenden manieren worden betaald:
- IDEAL: als u gebruikt maakt van internetbankieren via ABN AMRO, Fortis,
ING, Rabobank of SNS Bank dan kunt u direct met IDEAL betalen. U rekent
dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internet betaalomgeving van uw
eigen bank zoals u gewend bent.
- PayPal / American Expres. Betaal met je creditcard via PayPal. Je hoeft hiervoor geen PayPal account voor te hebben, je kunt je betaling direct verwerken. PayPal staat voor veilig en slim online betalen. Je kunt eenvoudig en gratis in binnen- en buitenland met een bank- of girorekening betalen.
- Bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief
verzendkosten over op bankrekening NL58 INGB0008655644 ten name van Oldnewthings te
Amsterdam onder vermelding van het ordernummer. Binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen (voor buitenland 7 werkdagen) moet het verschuldigde bedrag door Oldnewthings te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. , Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht dan wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Oldnewthings. Twee dagen voordat deze termijn verstreken is ontvangt u een e-mail met een Reminder voor betaling.
- Creditkaart: Mastercard en Visa geschiedt via Siscow payment innovations.
De klant geeft Oldnewthings toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betalingen te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

ARTIKEL 7 – LEVERING
Bij ontvangst van betaling streeft Oldnewthings ernaar om bestelling gemaakt voor 1400uur op dezelfde werkdag, docht uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Oldnewthings niet verplicht. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. Oldnewthings levert producten in Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van PostNL en DHL. Oldnewthings is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Oldnewthings bekostigd. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk zeven werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Oldnewthings zal in dat geval voor directe terugbetaling zorgdragen. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. Oldnewthings gaat over tot levering van producten wanneer de betaling is ontvangen. Is je vóór het openen van je pakket schade constateert aan de verpakking, neem dan meteen contact met Oldnewthings.

De items worden verzonden in hergebruikte verpakkingsmaterialen. Voorkom verstikkingsgevaar door deze buiten bereik van kinderen en dieren te houden. Houd deze ook buiten bereik van vuur, de verpakking kan brandbaar zijn. Oldnewthings kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen veroorzaakt door verpakkingen en/of extra cadeaus.

ARTIKEL 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD
De eigendom van geleverde producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Oldnewthings zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 9 RETOURNEREN
Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden binnen zeven werkdagen indien u ons per mail hiervan op de hoogte stelt. Het totaalbedrag(aankoopbedrag + verzendkosten heen) van de order wordt nadat het product in goede orde in ontvangen teruggestort op het aangegeven rekeningnummer. De verzendkosten voor retour zijn voor rekening van de klant. Oldnewthings behoudt zicht het recht een retour te weigeren of slecht een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat het producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

U bewijst dat u het product heeft teruggestuurd
Stuurt u een product terug? Het is verstandig om bij het postkantoor of uw koeriersdienst te vragen naar een trackingsnummer. Met dit nummer kunt u de retourzending volgen en heeft u zo een bewijs dat de retourzending is aangekomen bij de verkoper.

ARTIKEL 10 ANNULEREN BESTELLING
Zolang uw artikel nog niet is verzonden heeft u het recht uw bestelling te annuleren. Als uw bestelling al is verzonden geldt de retourbepaling volgens artikel 9. Mocht u uw bestelling willen annuleren kunt u een mail sturen naar,
a.engel5@chello.nl

Vragen over de Algemene Voorwaarden van Oldnewthings kunt u per e-mail stellen via a.engel5@chello.nl(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2022 OldNewThings | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel